Om hela jordens befolkning levde som vi svenskar skulle det krävas fyra planeter för att tillgodose allas krav. När vi konsumerar och köper nya varor och tjänster ökar det vårt ekologiska fotavtryck, då all produktion kräver naturresurser och skapar utsläpp. För att minska vårt ekologiska fotavtryck på samhälls- och individnivå är det därför viktigt att vi väljer begagnad teknik istället för nyproducerad.

Hos mresell.se hittar du ett stort utbud av renoverade produkter från Apple, som är noggrant inspekterade av auktoriserade proffs. Genom att handla från mresell.se förlänger du livscykeln på produkterna och kan även spara stort på kostnaderna. Här får du garanti i ett år och fri frakt. Alla produkter som säljs hos mresell.se har kontrollerats i förväg av ett Apple-proffs som verifierar enhetens hälsa och skick.

Elektronik och elförbrukning

Om du har mycket elektronik i hushållet kan de använda stora mängder el. Du kan enkelt identifiera dina energitjuvar i hemmet och på så vis spara pengar, precis som när du köper begagnad teknik på mresell.se. Jämför priserna hos olika elbolag samt villkoren, så att du får en så förnybar el som möjligt med låga timpriser.

Många oanvända mobiler

När Kantar Sifo nyligen gjorde en undersökning visade det sig att 1,5 miljoner svenskar har en eller flera fungerande mobiltelefoner med mindre än fyra år på nacken. Trots att de har ungefär två miljoner mobiler sammanlagt med mycket användning och andrahandsvärde kvar ligger de ofta bara kvar hemma hos befolkningen och kommer inte till användning. I stället köper svenskarna nya mobiler som också de med tiden hamnar i en byrålåda. All denna onödiga konsumtion och produktion är skadlig för miljön och gör det svårare att uppnå klimat- och miljömålen.

Återvinning av elektronik

Förutom mobiltelefoner har vi ofta mycket annan gammal elektronik som ligger hemma och som vi kan skicka till återvinning. Om du har en gammal dator som har gått sönder men som har viktig information på hårddisken kan du ändå hämta data från den med hjälp av en kabel. Du kopplar kabeln mellan den gamla hårddisken och en annan fungerande dator, och på så vis kan du flytta över viktiga filer. Produkten kallas för en USB-adapter och ansluts mellan en IDE-hårddisk till en dators USB-port.

Minska det ekologiska fotavtrycket

Genom att återvinna och återanvända elektronikprodukter kan du tära mindre på biosfären och skapa mer hållbara ekonomier och samhällen. Metaller är grundämnen och kan därför återvinnas om och om igen. Men trots deras betydelse för klimatomställningen, och trots att en stor del av våra mest använda produkter innehåller metaller, brukar de idag inte återvinnas så mycket. Bland basmetallerna finns koppar och järn, och utöver det finns även kritiska metaller som litium, kobolt och vanadin. Efterfrågan väntas öka på många metaller inom de närmaste årtiondena, vilket gör att både näringslivet och politiker vill öppna fler gruvor. Detta sätter dock ytterligare press på biosfären och ökar vårt ekologiska fotavtryck, vilket innebär att återbruk och återanvändning är en bättre väg.