Utvecklingen inom IT och teknik fortsätter att påverka samhället väldigt mycket. För företag leder det till en ökad försäljning, minskade kostnader och optimerad marknadsföring. Sammanfattnings kan nya framsteg inom IT och teknik för företag inkludera:

 • Enklare och snabbare kommunikation.
 • Mindre föroreningar och miljöutsläpp.
 • Effektivare marknadsföring.
 • Ökad säkerhet.
 • Mer transparens och öppenhet.

Automatisera avtal och dokument med Visma Addo

Många uppgifter kan även automatiseras och behöver inte göras manuellt längre. Titta bara på hur många företag och organisationer som gått över till digital signering av avtal och dokument. Varför är det bra att digitalisera dokumenthanteringen? Varje dag signeras det tusentals avtal och dokument av olika slag. Avtal är mycket viktiga för ett fungerande samhälle och inte minst är de en förutsättning för företag att utvecklas och växa. Med hjälp av avtal är det möjligt att skapa juridiskt bindande löften mellan två eller flera parter. I grund och botten är det här löftet kärnan i varje avtal och består av vissa rättigheter och skyldigheter som ska uppfyllas av parterna.

Sparar tid och resurser

Med hjälp av digital signering sparas både tid och resurser som kan användas i andra delar av verksamheten. Till din hjälp har du signeringstjänsten Visma Addo som erbjuds av marknadens bästa leverantör av tjänster för signering, inloggning och autentisering – närmare bestämt Svensk e-identitet! Deras signeringstjänst Visma Addo innehåller allt som behövs för att optimera och göra det enklare att hantera dokument i verksamheten. Att börja använda denna tjänst är ett stort steg för att omfamna framgångarna inom IT och teknik eftersom den tillåter dig att skapa digitala signaturer på ett enkelt, klimatsäkert, juridiskt bindande och GDPR-säkert sätt på datorn eller telefonen.

Visma Addo erbjuder en rad smarta funktioner som är enkla att använda och inte kräver tekniska kunskaper:

 • Lägga till autentisering med BankID.
 • Få överblick över alla signeringar.
 • Skicka automatiska aviseringar.
 • Anpassa utseende efter ditt varumärke.
 • Välja säkerhetsnivå för öppning av dokument.
 • Skriva under direkt på skärmen.
 • Ha kontroll över användare.

Ovanstående lista ger en inblick i hur kraftfull denna tjänst är och hur mycket den kan hjälpa en verksamhet. På Svensk e-identitets hemsida finns mer information om alla funktioner och tjänsten erbjuder mycket mer än bara signaturer.