När du har ett större eller mindre företag som sysslar med IT och teknik kommer du sannolikt sitta många timmar varje dag vid en dator. Har du anställda kommer detsamma gälla för dem – och dem har du ett arbetsgivaransvar för. För att alla i företaget ska kunna må bra är den konkreta arbetsmiljön av stor betydelse.

Se över ljussättningen

Vid arbete från datorer kommer det automatiskt ljus från skärmarna du och dina anställda arbetar vid. Det kan upplevas som tillräckligt ljust, men i längden kan det bli slitsamt för ögonen och i förlängningen påverka koncentrationsförmågan om du inte kompletterar skärmens ljus med annan smart belysning. Hos lightbysweden.com kan du hitta en effektiv belysning som gör hela rummet ljusare. Det kan skapa en bättre balans mellan skärmljuset och hur ljust rummet runt skärmen är. Rumsbelysningen från lightbysweden.com kan kompletteras med mindre ljuskällor som du och dina anställda kan välja ut själva och anpassa utifrån personliga behov. Vissa behöver ett ganska skarpt ljus för att kunna koncentrera sig, medan andra blir trötta av det. Det viktiga är inte att resonera om vad som är rätt eller fel, utan att hitta en belysning som passar varje person. Med en allmän belysning från lightbysweden.com och personlig belysning vid varje arbetsplats är det möjligt.

Vad krävs för en bra arbetsmiljö?

Även om skärmar och annan belysning kan spela stor roll för hur bra vi arbetar har det visat sig att dagsljus påverkar vårt mående på ett positivt sätt. Är det möjligt är det därför bra att ha lokaler där alla kan sitta i närheten av ett fönster, vilket gör att belysning från lightbysweden.com och den personliga belysningen kompletteras på bästa sätt. Även att tänka på att erbjuda ergonomiska arbetsplatser har betydelse för hur bra du och dina anställda kan må. Ett sätt är att ha höj- och sänkbara skrivbord så att det går att variera arbetsställningen. Upplever du det som alltför kostsamt att hitta bra och fräscha lokaler som lever upp till dina krav kan ett kontorshotell vara ett alternativ. Då blir du inte så bunden till samma lokal utan kan utvärdera den tillsammans med dina anställda efter ett tag, och byta ut den när ni kommit fram till vad ni saknat och skulle önska av lokalen. Den här sortens flexibilitet blir allt vanligare på dagens arbetsmarknad och har dessutom fördelen att du kan anpassa företagets lokaler över tid, till exempel enkelt byta till större lokaler om du vill gå från att vara ensamföretagare till att ha anställda.