Strömmen och utvecklingen av nya digitala lösningar inom IT och teknik ger oss nya möjligheter att effektivisera, optimera och digitalisera alltfler tjänster i samhället. Idag finns ett ökat fokus på digitalisering, både inom företag men också gällande välfärdssamhället och digitaliseringen av dess tjänster för medborgarna. Digitaliseringen av samhället kräver både uppdaterade hård- och mjukvaror, med uppdaterade programvaror, molntjänster och en god lagringskapacitet. Kraven på IT och teknik kommer att öka i samma takt som digitaliseringen av samhället. Idag har stora delar av svenska myndigheter redan kommit en bra bit på vägen gällande digitala verktyg och lösningar: Skatteverket, Landstinget, Trafikverket, Försäkringskassan och CSN – samtliga erbjuder digitala tjänster för medborgarna.

Digitaliseringen av samhället och näringslivet

De digitala verktygen är viktiga för alla medborgare i samhället, ingen vill att tekniken skall krångla i vardagsbestyren. Tyvärr händer det alltför ofta att den digitala tekniken inte fungerar optimalt – vilket skapar stor frustration för användaren. Inte minst under covid-19-pandemin har samhället stått inför nya digitala utmaningar. Många av Europas länder har haft restriktioner som kommit och gått om vartannat, medborgarna i EU har förflyttats ut på nätet. Socialt, ekonomiskt och smittsäkert har verksamheterna inom EU digitaliserats alltmer under pandemins härjningar. Vad som möjligen förvånat är att den digitala världen idag är mer implementerad än någonsin tidigare, kanske just på grund av covid-19-pandemin? Även arbetslivets kontrakt och avtal har digitaliserats alltmer och idag finns säkra, effektiva och prisvänliga digitala tjänster genom företag som

precisely.se och deras digitala tjänster. Nu kan näringslivet, entreprenörer och framtida bolag koncentrera sig på annat än att hålla ordning på avtal och kontrakt. Idag finns digitaliseringen överallt, både vad gäller privatpersoner, näringsliv och myndigheter. Sveriges digitaliseringspolitik har ett högt uppsatt mål. Sverige skall vara bäst i världen på digitaliseringen av välfärdssamhället.

Vad kräver digitaliseringen?

Om Sverige skall bli bäst i världen på digitaliseringen kräver det främst stora mängder relevant, jämförbar och korrekt information om medborgarna, vilken kan inhämtas genom datainsamling. Diskussionen om datainsamling och integritet är ständigt pågående och det är en viktig fråga. En motion inkom redan 2018 gällande säkerställandet av individens integritet vid datainsamling. Problemet vid datainsamling är att den säljs vidare till tredje part, vilket kan kränka rätten till individens egen information och även rätten till den egna integriteten. Idag är det i stort sett omöjligt för den enskilda individen att överblicka all den data som finns om denne och vilka företag som har tillgång till dennes information. I grunden bör varje människa inneha rätten till sin egen persondata. Vidare måste det finnas en transparens för varje människa att på ett klart och tydligt sätt se vilken typ datainsamling det handlar samt hur den lagras. All försäljning av data gällande tredje part skall vara ett aktivt val av den person som det berör. Google vet förmodligen mer om dig än dina närmaste nära och kära, därav är den personliga integriteten på nätet oerhört viktig.