Molntjänster har funnits ett tag på marknaden och är ett resultat av den snabba tekniska utvecklingen som skett det senaste åren. Det är dock först på senare tid som användningen av molntjänster har ökat explosionsartat. Molntjänster är när du som användare kan komma åt tjänster från olika typer av enheter. Det som krävs för att komma åt molnet är en internetuppkoppling och en inloggning. Molntjänster kan delas in tre olika nivåer, vilka är infrastruktur som tjänst, plattform som tjänst samt mjukvara som tjänst. Exempelvis är infrastruktur som tjänst servrar, lagring och backup medan mjukvara som tjänst är e-postverktyg.

Många fördelar med en molntjänst

Det finns många fördelar med att använda molntjänster. De allra främsta fördelarna ligger i skalbarheten men också att filerna är välskyddade i molnet även om något skulle hända med hårdvaran. Tekniken bakom molntjänsterna uppdateras automatiskt och du som köper tjänsten behöver inte tänka på något underhåll alls. För företag är det en fast månads- eller årskostnad att abonnera på molntjänster. Det är betydligt enklare att budgetera med en fast kostnad och inte behöva ta höjd för underhålls- och säkerhetskostnader. För företag är det en fördel att använda molntjänster eftersom det frigör tid som kan läggas på själva kärnverksamheten.

Olika typer av moln

Datamängden som företag konsumerar och skapar i dagsläget har ökat explosionsartat, vilket gör att det tar tid och kraft för företag att hantera det lokalt. Om molnlösningar används kan driften av IT-miljön ske någon annanstans än i företagets egna serverhall. Det finns olika moln och det beror på företagets behov vilket som är bäst att ha. Det finns privata, publika och hybrida moln. Det publika molnet sköts av en tredjepartsleverantör. Dessa köps in via licenser och tjänsterna kan nås via en webbläsare. Servrarna där allt finns lagrat delas med andra verksamheter. Det privata molnet innebär att tjänsterna och infrastrukturen alltid är underhållna av ett privat nätverk och det gäller både hård- och mjukvara. Privata moln är bra för företag som ställer extra höga krav på säkerheten. Ett hybridmoln är en kombination av ett publikt och privat moln. Med ett sådant moln kan fördelarna från båda typerna av moln användas. När en hybridmolntjänst används överlåts hela ansvaret eller en del av IT-infrastrukturen på en extern leverantör.