Har du läs-sinne eller använder du öronen? Hur man lär sig saker är helt individuellt, här får du lite tips på olika sätt att lära sig om ny teknik!

Alla har inte samma intresse för studier, du kan lära dig teknik på gymnasiet, universitet, yrkesskola eller på kurser. Det beror lite på hur djupt du vill gå och om du vill specialisera dig på något speciellt inom teknik.

Olika lärandesätt

Egentligen är det du som svarar på frågan om hur du bäst kan lära dig. Sätt upp ditt mål och vad du vill åstadkomma med att lära dig om teknik. Kanske vill du bli ingenjör, kanske är du bara intresserad av kunskap i en helhet så att du kan välja rätt och fatta bra beslut.

När du spikat in en målsättning behöver du titta på vilken typ av lärande som passar dig bäst. Läser du dig till saker eller pratar du med en mentor? Eller kanske finns det ett annat upplägg som passar dig? När du har spikat ditt upplägg behöver du bestämma dig för att ha disciplin. Utan disciplin kommer du ingenstans, men kom ihåg att också hitta saker på vägen som gör resan roligare.