Det är roligare än man tror att lära sig om ny teknik, speciellt när man kan använda den för att koppla ihop sig med hela världen. Men behöver jag veta allt? Nej, det blir tufft, men däremot kan du ta reda på de saker som gör teknik kul och nyttig för ditt behov.

Världen förändras snabbt och teknikutveckling är en stark drivkraft. Oavsett vad vi tycker om det behöver vi både lära om och lära oss nya saker. Utan kunskap kan vi inte ifrågasätta IT, digitalisering och ny teknik överhuvudtaget. Om vi ska kunna fatta bra beslut krävs det att vi förstår vad det är vi fattar beslut om och inte vandrar i blindo.

Att förstå innebär inte att vi behöver bli tekniker – det kan förstås vara något att överväga med tanke på alla de jobb som uppstår. Möt teknik orädd och intresserad – vad behöver vi då veta om ny teknik? Du behöver förstå den för att kunna navigera och agera. Annars blir du hopplöst efter i samhället. Du behöver inte kunna allt men du behöver ha en grundförståelse för teknikens värld och kanske också se hur du kan nyttja den till egen fördel.