Fördelarna med digitala lösningar och IT är många. Dock behövs troligen IT-säkerhet mer än någonsin förr. Det är numera rätt vanligt att man läser om cyberbrott mot såväl företag som privatpersoner. Det man riskerar att drabbas av skiljer sig åt en del mellan företag och privatpersoner. De senare åren har vi sett en del cyberutpressningar, och flera stora företag har inte haft möjlighet att hålla sin verksamhet öppen under flera dagar. Det leder till otrygghet bland kunder, för att inte tala om en stor ekonomisk påverkan under tiden problemet ska lösas.

Det är därför viktigt att undersöka och utreda hur ert skydd och behov ser ut, och om ni har ett säkert och smidigt sätt att spara dokument, hur ni använder olika molntjänster o s v. Även om företaget har en skicklig IT-ansvarig kan det dock finnas fördelar med att ta hjälp utifrån för att hitta eventuella svagheter. Det har bland annat med att göra att man ibland kan stirra sig blind på sina egna program och svagheter, precis som allt annat i livet. Det har även att göra med att cyberbrotten dessvärre är under ständig utveckling, och hur duktig man än är på IT-säkerhet kan det vara svårt att hålla sig fullständigt uppdaterad samtidigt som IT-ansvarig har en massa andra arbetsuppgifter att utföra.

IT-säkerhet för företag

Beroende på vilken typ av företag du har/arbetar på, och vilka arbetsuppgifter ni utför kan ni ha behov av hjälp från säkerhetsföretag inom olika områden. Men ett område som de allra flesta företag behöver investera hjälp i från ett säkerhetsföretag, är cybersäkerheten. Cyberbrott mot företag ökar och blir ett allt större problem för många företag. Det är därför viktigt att du ser till att ge företaget ett så gott cyberskydd som möjligt. Ett säkerhetsföretag kan hjälpa företaget med allt från förebyggande åtgärder som att utbilda inom IT-säkerhet, och utredning med IT-forensik om misstanke redan finns.

IT-säkerhet för privatpersoner

Det finns olika sätt för bedragare att försöka komma åt dina konton. Du bör tänka på att ha ett så bra lösenord som möjligt, och att inte ha samma lösenord på flera sidor. Tänk även på att auktoriserande uppgifter som finns till för att du ska vara trygg, kan utnyttjas till din nackdel om du inte är försiktig. Om en vän på Facebook till exempel skriver till dig och ber om olika uppgifter så bör du ställa dig frågande till om vännen verkligen behöver uppgifterna, om den inte redan har dem och om det verkligen är vännen bakom skärmen. Har din väns konto blivit hackat eller kapat så kommer allt du skriver och skrivit till din vän att tillgängliggöras för helt fel personer.

Tre enkla tips för din egen IT-säkerhet:

  • Skicka aldrig koder, lösenord eller annan känslig data online
  • Öppna inte/svara inte på osäkra mailadresser
  • Logga aldrig in via BankID för att någon ringer, sms:ar eller mailar dig och ber dig om det

Att se över IT-säkerheten som privatperson, och att ta yttre hjälp som företag, kan alltså löna sig stort om man kan undvika att drabbas av cyberbrott. Ju längre man väntar med att ta IT-säkerhet på allvar, desto större risk löper man och desto större åtgärder kan komma att behövas vidtas när man väl tar tag i frågan.